Vitöras planering för att bli Supreme Premier

Järva

Klass 4

Grand Internationell Premier

Katten och jag 1-2aug

Klass 4

cert svenskt  1     KLART 1

Katten och jag 1-2aug

Klass 4

cert svenskt 2      KLART 2

CCC 19 aug      

Klass 4

cert svenskt 3      KLART 3

CCC 20 aug

Klass 4

cert svenskt 4      KLART 4

SW 19-20sept

Klass 4

cert svenskt         KLART 0

TCC 3-4 OKT

Klass 4

Cert svenskt 5

TCC 3-4 OKT

Klass 4

Cert svenskt 6

Norge Østfold17 okt

Klass 4

Cert utländskt 7

Norge Østfold 18 okt

Klass 4

Cert utländskt 8

SK 7-8 Nov

Klass 4

Cert svenskt 9

SK 7-8 Nov

Klass 4

Cert svenskt 10

Birka  28-29nov

Klass 4

cert svenskt 11

Birka  28-29nov

Klass 4

cert svenskt Reserv

Utställningsplanering

Vi satsar året på  SW i Nyköping, WW i St Gallen i Schweiz, KM Järva kattklubb, KM SK
Vitöra och Puzzel ska till WW och SW.

Planen just nu är som följer:
Vitöra   Nummer 1 är 3certaren i maj. Sedan är han eller ska anmälas till Birka i maj, UK i juni, JKK (hemklubben) i juli och Kattklubben och Jag plus Fräset i augusti.

Oliver    Oliver är nu stoppad. Han har fått sin första rabiesspruta och är chipad.
               Norge i juni.

Puzzel   Norge i juni, Järva i jul och Katten och jag i augusti
Bandit    Inget inplanerat just nu

Nån som har en penningsponsor till oss ?   *ler glatt*