Om att citera och referera

Lite Brahainformation:
http://www.sprakhjalpen.fi/vetenskaplig_text/om-att-citera-och-referera

När du citerar ska du göra det korrekt, alltså ordagrant återgivet. Du ska återge varje tecken just som det står i originalet. Däremot finns det inga regler för hur mycket eller hur litet du får citera: ett ord, en mening, ett helt stycke eller flera stycken. Antingen väver du in citatet i din text eller så gör du ett blockcitat. Kom ihåg att ange sidan i verket när du citerar.

Om du utelämnar något i ett citat måste du markera det. Men du får börja citatet varifrån du vill och klippa av det där det lämpar sig bäst.

Överväg alltid om du ska citera eller inte. Är det alldeles nödvändigt att läsaren får läsa detta i originalform? Tillför det själva texten något?

Hur ska citatet se ut?

Man kan antingen sätta ut citattecken på vardera sidan om det som citeras eller så gör man ett blockcitat, man drar in texten och skriver den med ett kortare radavstånd och eventuellt också med mindre bokstäver. Blockcitat är bra om man vill citera en längre text.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *